אלוף העברית פרק 7 הגמר לצפייה ישירה

אלוף העברית פרק 7 הגמר לצפייה ישירה  קישור

אלוף העברית פרק 7

תחרות בקיאות בשפה העברית לתלמידי בית הספר היסודי, בכיתות ה'-ו'. אלפי תלמידים, מכ-80 בתי ספר ברחבי הארץ. להמשיך לקרוא

אלוף העברית פרק 6 לצפייה ישירה

אלוף העברית פרק 6 לצפייה ישירה  קישור

אלוף העברית פרק 6

תחרות בקיאות בשפה העברית לתלמידי בית הספר היסודי, בכיתות ה'-ו'. אלפי תלמידים, מכ-80 בתי ספר ברחבי הארץ. להמשיך לקרוא

אלוף העברית פרק 5 לצפייה ישירה

אלוף העברית פרק 5 לצפייה ישירה  קישור

אלוף העברית פרק 5

תחרות בקיאות בשפה העברית לתלמידי בית הספר היסודי, בכיתות ה'-ו'. אלפי תלמידים, מכ-80 בתי ספר ברחבי הארץ. להמשיך לקרוא

אלוף העברית פרק 4 לצפייה ישירה

אלוף העברית פרק 4 לצפייה ישירה  קישור

אלוף העברית פרק 4

תחרות בקיאות בשפה העברית לתלמידי בית הספר היסודי, בכיתות ה'-ו'. אלפי תלמידים, מכ-80 בתי ספר ברחבי הארץ. להמשיך לקרוא

אלוף העברית פרק 3 לצפייה ישירה

אלוף העברית פרק 3 לצפייה ישירה  קישור

אלוף העברית פרק 3

תחרות בקיאות בשפה העברית לתלמידי בית הספר היסודי, בכיתות ה'-ו'. אלפי תלמידים, מכ-80 בתי ספר ברחבי הארץ. להמשיך לקרוא

אלוף העברית פרק 2 לצפייה ישירה

אלוף העברית פרק 2 לצפייה ישירה  קישור

אלוף העברית פרק 2

תחרות בקיאות בשפה העברית לתלמידי בית הספר היסודי, בכיתות ה'-ו'. אלפי תלמידים, מכ-80 בתי ספר ברחבי הארץ. להמשיך לקרוא

אלוף העברית פרק 1 לצפייה ישירה

אלוף העברית פרק 1 לצפייה ישירה

אלוף העברית לצפייה ישירה

תחרות בקיאות בשפה העברית לתלמידי בית הספר היסודי, בכיתות ה'-ו'. אלפי תלמידים, מכ-80 בתי ספר ברחבי הארץ. ההכנות לתחרות נערכו הן במסגרת בתי הספר בכיתות ובקבוצות למידה והן באתר האינטרנט של התחרות, בו התאמנו אלפי ילדים ששיחקו במשחקונים השונים. להמשיך לקרוא