בטוח או ביטוח פרק 6 לצפייה ישירה

בטוח או ביטוח פרק 6 לצפייה ישירה  קישור

בטוח או ביטוח פרק 6 לצפייה ישירה

שעשועון משפחות בו המטרה הנה "לשמור" על מיליון שקלים. נציג אחד מבני המשפחה נדרש להשיב על 10 שאלות טריוויה עם אפשרות לטעות פעם אחת בלבד. לאחר כל שאלה, היא מוצגת לבני משפחתו הנמצאים להמשיך לקרוא

בטוח או ביטוח פרק 5 לצפייה ישירה

בטוח או ביטוח פרק 5 לצפייה ישירה  קישור

בטוח או ביטוח פרק 5 לצפייה ישירה

שעשועון משפחות בו המטרה הנה "לשמור" על מיליון שקלים. נציג אחד מבני המשפחה נדרש להשיב על 10 שאלות טריוויה עם אפשרות לטעות פעם אחת בלבד. לאחר כל שאלה, היא מוצגת לבני משפחתו הנמצאים להמשיך לקרוא

בטוח או ביטוח פרק 4 לצפייה ישירה

בטוח או ביטוח פרק 4 לצפייה ישירה  קישור

בטוח או ביטוח פרק 4 לצפייה ישירה

שעשועון משפחות בו המטרה הנה "לשמור" על מיליון שקלים. נציג אחד מבני המשפחה נדרש להשיב על 10 שאלות טריוויה עם אפשרות לטעות פעם אחת בלבד. לאחר כל שאלה, היא מוצגת לבני משפחתו הנמצאים להמשיך לקרוא

בטוח או ביטוח פרק 3 לצפייה ישירה

בטוח או ביטוח פרק 3 לצפייה ישירה  קישור

בטוח או ביטוח פרק 3 לצפייה ישירה

שעשועון משפחות בו המטרה הנה "לשמור" על מיליון שקלים. נציג אחד מבני המשפחה נדרש להשיב על 10 שאלות טריוויה עם אפשרות לטעות פעם אחת בלבד. לאחר כל שאלה, היא מוצגת לבני משפחתו הנמצאים להמשיך לקרוא

בטוח או ביטוח פרק 2 לצפייה ישירה

בטוח או ביטוח פרק 2 לצפייה ישירה קישור

בטוח או ביטוח פרק 2 לצפייה ישירה

שעשועון משפחות בו המטרה הנה "לשמור" על מיליון שקלים. נציג אחד מבני המשפחה נדרש להשיב על 10 שאלות טריוויה עם אפשרות לטעות פעם אחת בלבד. לאחר כל שאלה, היא מוצגת לבני משפחתו הנמצאים להמשיך לקרוא

בטוח או ביטוח פרק 1 לצפייה ישירה

בטוח או ביטוח פרק 1 לצפייה ישירה  קישור

בטוח או ביטוח פרק 1 לצפייה ישירה

שעשועון משפחות בו המטרה הנה "לשמור" על מיליון שקלים. נציג אחד מבני המשפחה נדרש להשיב על 10 שאלות טריוויה עם אפשרות לטעות פעם אחת בלבד. לאחר כל שאלה, היא מוצגת לבני משפחתו הנמצאים להמשיך לקרוא